text.skipToContent text.skipToNavigation

Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost podataka o ličnosti koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice ekupi.me odnosno u procesu registracije Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama Internet stranice ekupi.me.

EKUPI CG D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA kao pružalac usluga Internet stranice ekupi.me pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebno Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ovim dokumentom opisano je kako rukovalac podataka EKUPI CG D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA, Ćemovsko polje bb, 81 000 Podgorica, Crna Gora, (u daljem tekstu eKupi) obrađuje lične podatke.

Upućuju se Kupci Internet stranice eKupi (u daljem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primaoci obaveštenja o proizvodima i akcijama eKupi (u daljem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumeli koje podatke EKUPI CG D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, na osnovu koje pravne osnove, s kim ih i zašto deli, koje zaštitne mere sprovodi, kao i koja su vaša prava vezano za pristup podacima o ličnosti, ispravku, brisanje i vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi podataka o ličnosti može poslati e-mail poruku na adresu zastitnik@ekupi.me


Prihvatanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici eKupi od strane Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama eKupi, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumeo i da se slaže sa obradom podataka o ličnosti kako ih ova Izjava utvrđuje.

Za sva pitanja koja vas zanimaju vezano uz ovaj dokument  odnosno ako imate pitanja u vezi osobnih podataka možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka putem zastitnik@ekupi.me

Upućuju se Kupci Internet stranice eKupi (u daljnjem tekstu: Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama eKupi (u daljnjem tekstu: Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke eKupi prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor. 

Klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici eKupi od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama eKupi, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu podataka o ličnosti prikuplja i obrađuje eKupi putem Internet stranice ekupi.me?

1. Prilikom registracije lica za Kupca eKupi Internet stranice, EKUPI CG D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA će od budućeg Kupca tražiti pružanje određenih informacija o sebi (ličnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.
Kupac odnosno Korisnik unosom svojih ličnih podataka nakon registracije, a u slučaju kupovine zaključuje ugovorni odnos koji je osnov za kupovinu proizvoda i narudžbu usluga po izboru kupca na Internet stranici www.ekupi.me . Obrada vaših ličnih podataka u tom slučaju neophodna je za izvršavanje ugovora u kojem ste kao Kupac odnosno Korisnik stranka ili kako bi se preduzele radnje na zahtev ispitanika pre zaključenja ugovora.
Kao Kupac, odnosno Korisnik, nakon registracije na www.ekupi.me moći ćete kreirati lični profil -˝Moj profil˝ u kojem ćete izabrati koje podatke želite da o vama obrađujemo, a sve u svrhu prilagođavanja sadržaja naših ponuda i usluga. Našim Kupcima odnosno Korisnicima želimo pružiti ono što njima najviše treba i ono što oni žele. Prilikom popunjavanja profila moći ćete nam ustupiti sljedeće podatke: ime; e-mail adresu; primarnu adresu dostave budućih narudžbi; broj telefona; podatke o proizvodima koji vas zanimaju, a koje želite spremiti u korpu; podatke o vašim interesima, imate li kućnog ljubimca, podatke o članovima vaše porodice, čime se bavite i šta vas zanima u slobodno vreme (sport, domaćinstvo, lifestyle, tehnologija, baštovanstvo, uređenje doma ili nešto treće); dob, pol. Uz sve navedeno u vašem profilu ćete moći urediti dozvole. Moći ćete nam dati dozvolu za korištenje kolačića koji nam pomažu za izradu analitičkih izveštaja te za korišćenje kolačića koji nam pomažu pri kreiranju prilagođenih sadržaja i ciljano oglašavanje. Nakon unosa podataka i/ili izbora kolačića eKupi i naši oglašivački partneri koristiće vaše podatke za personalizovano oglašavanje u odnosu na usluge koje nudimo. eKupi u svrhu prilagođavanja (personalizacije) usluga i promocija koristi internetske tehnologije uobičajene i prisutne na tržištu. Ukoliko ne želite da vam pružimo uslugu ciljanog oglašavanja, odnosno ukoliko ne želite da vam pružamo samo oglašavanje i ponude koje su relevantne za vas ne morate popuniti svoj profil i ne morate dati dozvolu u odnosu na kolačiće koji se odnose na izradu analitičkih izveštaja i marketinške kolačiće.

2. Na eKupi možete kupovati i kao gost bez registracije. U tom slučaju eKupi će prilikom kupovine obrađivati vaše lične podatke kao što su ime, prezime, adresa dostave (u slučaju da ste izabrali dostavu na adresu dostavnom službom), podaci o kartici. Obrada vaših ličnih podataka neophodna je za izvršavanje ugovora u kojem ste kao Kupac stranka ili kako bi se preduzele radnje na zahtjev ispitanika pre zaključenja ugovora.

3. Nudimo vam da adresu dostave sačuvate za buduće kupovine. U tom slučaju aktivnom radnjom ćete sačuvati adresu kako bi je naš sistem zapamtio i sačuvao u skladu sa vašim izborom. Primarnu adresu dostave možete sačuvati, a vaš izbor kasnije, ako se predomislite, možete promijeniti. Takođe, ako želite možete sačuvati u našim sistemima i podatke o plaćanju kako biste kasnije jednostavnije ostvarivali kupovinu na www.ekupi.me
Prilikom registracije osobe kao Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama eKupi Internet stranice, EKUPI CG D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA će od budućeg Korisnika tražiti unos informacija o sebi (ličnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.
Davanje ličnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahteva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički izvodljiva.
Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računara, kao što su datum i vreme pristupa na Internet stranicu eKupi, informacije o hardveru, softveru ili internet pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sistemu vašeg računara, i verziji aplikacije i vašim jezičkim podešavanjima.
Takođe možemo da prikupljamo informacije o klikovima i eKupi stranicama koje su vam prikazane. eKupi savetuje Kupcima da brinu o svojoj pristupnoj lozinki za korisnički račun Internet stranice eKupi. Savetujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinujete velika i mala slova kao i brojeve, i da svakako upotrebite lozinku od bar šest znakova. Savetujemo da lozinku periodično promenite (bar jednom na godišnjem nivou).

U koju svrhu eKupi prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti?


eKupi prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Kupca Internet stranice ekupi.me u svrhu sprovođenja sigurne provere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici eKupi, realizacije ugovora o kupovini robe, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, a delom primenjujemo i automatizovane procese za obradu kako bismo stalno unapređivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bila što individualnija i kako bismo svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

eKupi prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obaveštenja, poziva na učešče u nagradnim igrama putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obaveštenja, istraživanja tržišta i poboljšanja efikasnosti i kvaliteta naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o deci. Ako ustanovimo da su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili staratelja dece mlađe od 16 godina, uklonićemo ih bez odlaganja. Maloletnici mlađi od 16 godina ne smeju da koriste eKupi Internet stranicu. Nijedan deo Internet stranice eKupi nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade podataka o ličnosti?


Kupac unosom svojih podataka o ličnosti i potvrdom (klikom) o prihvatanju Opštih uslova poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je osnova za kupovinu proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici eKupi, a koji je sadržan u Opštim uslovima poslovanja pa je stoga obrada tih ličnih podataka zakonita jer se preduzimaju radnje na zahtev Kupca radi realizacije kupovine proizvoda i usluga po porudžbini Kupca, kao i sklopljenog ugovora kojem je kupac kao stranka. Korisnik koji se prijavljuje za primanje obaveštenja o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici eKupi i dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje dozvolu za obradu svojih ličnih podataka. Dozvolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaveštenjem na mail adresu službenika za zaštitu ličnih podataka zastitnik@ekupi.me

Sa kojim primaocima eKupi deli podatke o ličnosti?


eKupi neće deliti podatke o ličnosti Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sledećoj tački i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtevaju.
eKupi će kada to zahteva realizacija ugovora za kupovinu proizvoda ili usluga po narudžbini Kupca podeliti lične podatke Kupca sa:

  1. Pružaocima usluga distribucije robe sa kojima ima trajni ugovor i u tu svrhu za ispunjavanje porudžbina, isporuku paketa, slanje pošte i e-mail pošte. Pružalac usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu ličnu kartu u trenutku isporuke paketa prilikom ličnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome ko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije da da ove podatke, paket mu neće biti uručen.
  2. Pružaocima usluga ovlašćenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod pa je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio, a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlašćenog servisa.

Obrada podataka o ličnosti u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama


eKupi u trenutku plaćanja na Internet stranici eKupi, kao uslov plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži dozvolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem privrednog društva Monri d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 54, Zagreb, pružaoca usluge procesuiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera eKupi i Obrađivača podataka o ličnosti. U tu svrhu podaci o ličnosti Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno sačuvani kod Monri d.o.o Zagreb, koji te podatke čuva u skladu s PCI DSS sertifikacijom, najvišim nivoom zaštite i čuvanja poverljivih podataka. Kupac aktivira proces procesuiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.

eKupi ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje lične podatke unesene u svrhu procesuiranja i naplate kartica. Savetuju se Kupci da se informišu o obradi podataka o ličnosti od strane Monri d.o.o. Zagreb na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja.
 

Rok čuvanja podataka o ličnosti


eKupi čuva podatke o ličnosti registrovanih Kupaca Internet stranice eKupi u periodu dok se ostvari svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest meseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti rešene eventualne reklamacije iz prethodnog perioda. eKupi čuva podatke o ličnosti registrovanih Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade,a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.
Podatke o Kupcu koji kupovinu ostvaruje kao gost ne čuvamo dodatno u našim sistemima. U tom slučaju čuvamo vaše podatke 10 godina i to one koji su neophodni da bismo izvršili obaveze koje nam nameću računovodstveni, poreski ili drugi važeći propisi Republike Crne Gore.
Lični podaci koji se obrađuju na osnovi saglasnosti čuvaće se do povlačenja iste pri čemu vam želimo naglasiti kako će se saglasnost putem iskačućeg prozora obnavljati protekom godinu dana od davanja saglasnosti, odnosno godinu dana od naknadnog ažuriranja podešavanja.

Pristup i ispravka podataka o ličnosti - pravo na ispravku i dopunu


Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima o ličnosti nakon registracije na stranici i pristupom na „Moj profil“ gde Kupac može da revidira svoje podatke o ličnosti koje je podelio s eKupi, a prema članu 43. i 44. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Kupac i Korisnik može da zatraži i da dobije od eKupi kompletnu informaciju o ličnim podacima koji su sačuvani, kao i ispravku istih slanjem e-mail poruke na mail adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti: zastitnik@ekupi.me
 

Brisanje podataka o ličnosti (pravo na brisanje podataka o ličnosti)


Kupac i Korisnik ima pravo da u bilo kojem trenutku zatraži brisanje podataka o ličnosti prena članu 44. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Kupac to može učiniti zahtevom na mail adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti zastitnik@ekupi.me i podaci će biti izbrisani bez odlaganja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahteva za brisanje u svakom obaveštenju koje primi od eKupi putem maila, odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti zastitnik@ekupi.me u kojoj navodi da se njegovi lični podaci izbrišu.

Pravo na prigovor


Ako uprkos svim preduzetim merama za zaštitu ličnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti zastitnik@ekupi.me. Naravno imate pravo na prijavu nadležnom organu.

Sigurnosne mere zaštite ličnih podataka


Prikupljeni podaci su u elektronskom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računara Kupca odnosno Korisnika i eKupi odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka eKupi uzima ozbiljno i preduzima razne mere opreza kako bi lični podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posledica toga, iako eKupi sprovodi razumne zaštitne mere za zaštitu podataka ne može da garantuje zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili sa Internet stranice eKupi i nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Izmena Izjave o privatnosti


Ovu Izjavu o privatnosti eKupi može da izmeni u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmenjenog teksta Izjave o privatnosti na eKupi Internet stranici. Zato eKupi poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, savetujemo Kupca i Korisnika da napusti i da ne pristupa i ne koristi Internet stranicu ekupi.me. Izmena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici ekupi.me. Nastavak upotrebe Internet stranice eKupi od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmena, podrazumeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvata izmenjenu Izjavu o privatnosti.
 

Pravila o postupanju s „kolačićima“


Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na eKupi Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica eKupi funkcionisala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.
Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica čuva u računaru ili mobilnom uređaju posetioca. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posetioca iz prethodnih poseta. Većina pretraživača dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pretraživaču postaviti zabranu čuvanja istih. Najčešći razlozi korišćenja kolačića su: identifikacija posetioca, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih poseta, skupljanje podataka za analize i promotivne kampanje.
Kolačići se mogu klasifikovati kao:
Privremeni kolačići (Session cookies) - čuvaju se na računaru, pa se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internet stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja korpe za kupovinu.

Trajni kolačići (Persistent cookies) - Ostaju u vašem web pretraživaču i nakon zatvaranja i obično imaju rok trajanja. ekupi.me koristi trajne kolačiće kako bismo olakšali pristup registrovanim korisnicima. Čuvaju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što Vam omogućava da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki put kada posećujete ekupi.me.
Kolačić od prve strane - oni dolaze s web stranice koju ste posetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da sačuvaju podatke koji se koriste kada korisnik ponovno poseti web stranicu. Kolačići od treće strane - postoji nekoliko spoljašnjih servisa koji korisniku čuvaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ekupi.me, a najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i u marketinške svrhe.

Koje su Vam opcije dostupne?

U podešavanjima pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite da prihvate a koje čete odbiti. Mesto na kom možete pronaći podešavanja zavisi od vrste Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite podešavanja koje su Vam potrebna.
Ukoliko odaberete opciju da ne želite da prihvate određene kolačiće, možda nećete moći da koristite određene funkcije na eKupi Internet stranici.