text.skipToContent text.skipToNavigation

Uslovi korišćenja

Uslov za korišćenje eKupi Internet stranice je uspešna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Opštih uslova poslovanja i Izjave o privatnosti, čiji prihvat je preduslov za korišćenje usluga eKupi Internet stranice.
Na eKupi možete kupovati i kao gost bez registracije. Na početku procesa kupovine će vam biti dostupni linkovi na sadržaj Opših uslova poslovanja kao i Izjave o privatnosti pa gosta kupca upućujemo da svakako pročita i upozna se sa nihovim sadržajem.

NARUČIVANJE

Proizvodi se naručuju putem korpe i neopozivi su. Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporučiće raspoložive od izabranih proizvoda, a o tome će obavestiti Kupca e-mailom (telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda. Sa isporukom tih proizvoda poslaće Kupcu e-mail u predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda.

Ekupi u okviru svoje poslovne politike maloprodaje robe obavještava kupce da na Internet stranici www.ekupi.me prihvata narudžbe robe/usluga u količini koja se smatra uobičajenom za ličnu upotrebu, dok narudžbe za veće količine robe/usluga namijenjene za dalju prodaju/upotrebu nisu prihvatljive.

Kupcima, pravnim osobama koje naručuju veću količinu robe/usluga, eKupi preporučuje da se jave eKupi B2B sektoru za prodaju pravnim licima na mail prodaja@ekupi.me.

Ekupi zadržava pravo procjene narudžbe prema gornjim kriterijumima kao i da ne prihvati narudžbe za koje smatra da nisu za ličnu upotrebu, o čemu će bez odlaganja obavijestiti kupca uz navođenje razloga otkazivanja.

DOSTAVA

Uslovi dostave

Naručena roba dostavlja se do ulaza u stambeni objekat. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obavezan da nosi robu do sprata na kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu. Roba se dostavlja na području cijele Crne Gore. Proizvodi se šalju putem dostavne službe.
Okvirni rok isporuke je 2-3 radna dana. Rok počinje od trenutka kad Ekupi CG d.o.o. primi uplatu na žiro račun Ekupi CG d.o.o. ili kada autorizacija kreditnih kartica bude odobrena. Procijenjeno vrijeme dostave može biti i duže od naznačenog ukoliko naručeni proizvodi nisu trenutno dostupni ili ste potvrdu o online kupovini dobili u toku vikenda ili državnih praznika. Dostava naručene robe je besplatna za narudžbine ukupne vrijednosti preko 55 €. Za narudžbine manje vrijednosti dostava se naplaćuje 2€ i jedinstvena je za cijelu pošiljku (ne naplaćuje se za svaki poručeni proizvod pojedinačno).

Ostali uslovi dostave:

Proizvodi će biti zapakovani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda provjeri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno da odbije da preuzme pošiljku na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja.
Roba je osigurana od gubitka u dostavi. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe da potpiše otpremnicu, koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

 

PLAĆANJE

,Naručene proizvode s troškovima dostave (ako ih ima), Kupac će Prodavcu platiti platnom karticom, pouzećem prilikom dostave robe ili virmanskom uplatom.
 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine karticama Visa, Maestro i Master Card garantuje procesor platnih kartica, Hipotekarna banka ad , pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije da je primi, Prodavac ima pravo da traži od Kupca nadoknadu poštanskih i sopstvenih manipulativnih troškova.

POVRAT / REKLAMACIJE

Reklamacije, saobraznost

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sljedećim slučajevima:
- isporuka robe koja nije naručena
- isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

- ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.
 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Ekupi CG d.o.o. odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dvije) godine od datuma od dana predaje robe potrošaču.

Zakonska odgovornost Ekupi CG d.o.o. ne postoji ako isporučena roba:

 1. odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 2. ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vrijeme zaključenja ugovora;
 3. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
 4. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Postupak reklamacije

Potrošač može izjaviti prigovor zbog nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih razloga elektronskim putem na e-mail adresu info@ekupi.me ili pismeno na adresu Cetinjski put 36, 81000 Podgorica . Uz prigovor priložite račun, kopiju računa ili drugi dokaz o kupovini. Nesaobrazan proizvod nam možete poslati putem kurirske službe MontenoMax. Najkasnije, u roku od 8 dana od prijema prigovora Ekupi CG d.o.o. će da odgovori u pisanoj formi na papiru ili trajnom mediju sa izjašnjenjem o sadržini zahtjeva iz prigovora i prijedlogom za njegovo rješavanje.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ovlašćeni ste da jednostrano raskinete ugovor zaključen na daljinu ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma prijema robe.

Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je sljedeće: popunite i pošaljite Obaveštenje za jednostrani raskid Ugovora na info@ekupi.me i nakon naše potvrde o prijemu popunjenog obrasca, pošaljite popunjen Obrazac sa kompletnim proizvodom i računom na adresu: Cetinjski put 36, 81000 Podgorica

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obaveštenje za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo proizvode koji su *nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži sa svim dodacima i pratećom dokumentacijom (garantni list, uputstva itd.).

Po prijemu proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda.

Troškove transporta prilikom Jednostranog raskida Ugovora snosi kupac. Ukoliko neki od gore navedenih zahtjeva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo zahtjev. Ekupi CG d.o.o. će najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od prijema obrasca za odustanak Korisniku vratiti iznos koji je primio po osnovu narudžbine/maloprodajnog računa.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora zaključenog na daljinu, ako je:

 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti izvršio, a izvršenje je započeto uz prethodni izričit pristanak potrošača i njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora;
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija cijena zavisi od promjena na finansijskom tržištu koje su van uticaja trgovca, a koje mogu nastupiti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je prilagođena potrošaču;
 4. predmet ugovora lako kvarljiva roba ili roba koja je pred istekom roka upotrebe;
 5. predmet ugovora zapečaćena roba koja iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostavljanja;
 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostavljanja neodvojivo pomiješana sa drugim stvarima;
 7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku zaključivanja ugovora, a dostavljanje može uslijediti nakon 30 dana, ako cijena zavisi od promjena na tržištu koje su van uticaja trgovca;
 8. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio ili videosnimaka, odnosno računarskih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 9. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom mediju ako je izvršenje ugovora započeto uz prethodni izričiti pristanak potrošača i uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da pristankom gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dužni ste sami snositi troškove povrata proizvoda ako koristite svoje pravo na jednostrani odustanak od ugovora.

Kupac smije pregledati i isprobati primljen proizvod samo u opsegu koji je nužno potreban za utvrđivanje stvarnog stanja (prirode, karakteristike, funkcionalnost proizvoda), na isti način kako se to obično izvodi u prodavnicama. Svako testiranje koje odstupa od navedenog podrazumjeva se kao korišćenje proizvoda, što znači da kupac time gubi pravo na raskid ugovora .

* Korišćenjem proizvoda smatra se npr za mikser-miksanje hrane, za sokovnik -cijeđenje soka, za aparate za brijanje-brijanje, za knjige-savijanje korica i/ili podcrtavanje teksta i/ili pisanje po knjizi, za rerne -pečenje hrane, za rolere-rolanje na otvorenom, za obuću-hodanje na otvorenom, za odjeću-nošenje, za bicikle-vožnja na otvorenom, za torbe i ruksake- prenošenje stvari, za romobile i skateboardove -vožnja na otvorenom, modni dodaci- nošenje na tijelu, alati-korišćenje u njihovu svrhu, resvjeta-montiranje, bazeni-punjenje vodom itd.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje nastane u rukovanju robom, osim umanjenja vrijednosti potrebnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Preporučujemo Vam:

 • da dobro pogledate karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na eKupi prilikom izbora proizvoda,
 • da ne preuzimate proizvod ako je ambalaža oštećena, nego dostavljaču skrenete pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati nama, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
 • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda
 • da pregledate proizvod i ako ima vidljivih oštećenja ( npr. slomljen je dio, ogreban proizvod što je nastalo uslijed transporta ili skladištenja ) što prije nas obavijestite i vratite proizvod bez da ste ga koristili.
 • ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte ga ( npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke, pažljivo pregledajte knjigu, pregledajte peć ili kamin na način da provjerite otvaraju li se vrata pravilno, odgovara li ispušna cijev otvoru na peći i stoji li peć ili kamin stabilno, provjerite funkcionalnost auto gume i felge s vulkanizerom, pregledajte odgovara li krovna kutija ili nosač vašem vozilu kod ovlaštenog auto servisa ) i ako niste zadovoljni možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti.
 •  da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktirate ovlašćeni servis jer bez toga će svaki neovlašćeno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda


Pojedini proizvodi imaju specifična svojstva ( klima uređaji osim mobilnih klima uređaja, kamini i peći, kupatilska galanterija, ugradbena rasvjeta, namještaj koji je potrebno sastavljati te printeri, mobilni , tableti, laptopovi, desktop računari, televizori i igrače konzole ) zbog kojih nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez korišćenja proizvoda. Iz tog razloga za ovakve proizvode nismo u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene.

PRIVATNOST PODATAKA


Ekupi CG d.o.o. obavezuje se da pruži zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su potrebni za ispunjenje naših obaveza; informiše kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka, redovno daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi zaposleni Ekupi CG d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.